Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Wejherowskiego

Organizacje Powiatu Wejherowskiego

Tutaj umieszczamy dane (linki) organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Powiatu Wejherowskiego. Jeżeli któraś z Organizacji jest zainteresowana wpisaniem jej do bazy, zapraszamy do przesłania swojego akcesu na adres mailowy: roppw@wp.pl 

Fundacja "Dom mojego Brata", 84-200 Wejherowo, ul. Mestwina 3. Tel.: 791-78-12-17, email: dommojegobrata@wp.pl;  www.fundacjadmb.manifo.com

Fundacja działa na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych na stwardnienie rozsiane, a także koncentruje swoje działania na wsparciu tych, którzy ucierpieli w różnego rodzaju zdarzeniach losowych (wypadki rolnicze, komunikacyjne, ect.).

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Wejherowie "Przystanek", 84-200 Wejherowo, ul. Dąbrowskiego 5/1. Tel.: 882-030-451, email: stowarzyszenie_przystanek@wp.pl;
https://www.facebook.com/StowarzyszeniePrzystanek

Głównym celem Stowarzyszenia jest aktywizowanie, wspieranie oraz pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz z zaburzeniami psychicznymi w sferach: społecznej, psychicznej oraz fizycznej, jak również wspieranie pozafinansowe osób niepełnosprawnych i ich rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Stowarzyszenie "Akademia Złotego Wieku", Orle 84-252 Zamostne ul. Kwiatowa 17A. Tel.: 784-659-795; e-mail : azw.utww@tlen.pl;  www.utww.pl

Stowarzyszenie 'Akademia Złotego Wieku' jest organizatorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie powołanego w marcu 2008 r. Placówka prowadzi działalność dydaktyczną i relaksacyjną dla pokolenia 55+ z Wejherowa i okolic.

Główne cele BISER:
• Działania na rzecz integracji Polski z Unią Europejską;
• Wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego na obszarze Polski północnej;
• Partnerska współpraca na obszarze Europy bałtyckiej.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Wejherowie, 84-200 , Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 11, tel. 58- 672-49-09 , e-mail : sekretariat@zkpwejherowo.pl, strona: www.zkpwejherowo.pl

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie utworzone w grudniu 1956 r., zrodziło się z potrzeby Kaszubów do posiadania organizacji, która broniłaby i dbała o rozwój tej społeczności oraz całego Pomorza. Jest ono dziś nowoczesnym stowarzyszeniem mającym status organizacji pożytku publicznego, podmiotem o rozbudowanych strukturach, jedną z największych organizacji pozarządowych w Polsce i największą w historii ruchu kaszubskiego. Do celów statutowych ZKP należy: rozbudzanie inicjatywy dla wszechstronnego rozwoju kulturowego, społecznego i gospodarczego Kaszub, Kociewia, Borów i całego Pomorza, kształtowanie demokratycznych stosunków w życiu regionu, rozwijanie kaszubsko-pomorskiej myśli społecznej i politycznej, kultywowanie i rozwijanie specyfiki kulturowej Pomorza, szerzenie w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży) znajomości tradycji kaszubsko-pomorskich.
Wejherowski Oddział z osobowością prawną ma siedzibę w Domu Kaszubskim przy Placu Wejhera i działa na terenie miasta Wejherowa oraz Strzebielina (koło).

Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczypopolitej Polskiej. Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej jest kontynuatorem idei, tradycji i dorobku polskiego przedwojennego ruchu ochrony zwierząt. 
Ruch ochrony zwierząt, który zjednoczył się w 1936 miał na celu wspólne działania wszystkich organizacji na rzecz prawnej ochrony zwierząt – ta idea przyświeca Towarzystwu Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej.

Celami naszego Towarzystwa są:

1. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenie opieką;

2. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt;

3. Działanie na rzecz ochrony środowiska;

4. Działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa, poprzez ściganie i ujawnianie przestępstw przeciwko zwierzętom oraz reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia jako pokrzywdzonego.

Więcej: TOZRP

Stowarzyszenie 
Artystów "Pasjonat" w Rumi,
Rumska Pracownia Malarska "Akt"
ul. Wejhera 3/2
84-230 Rumia

EKOPARK Ekologiczne Stowarzyszenie Przyjaciół Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego OPP
Łężyce, Głodówko 5A  www.ekopark.org.pl

Tworzymy stowarzyszenie niezależnych ludzi dobrej woli chcących chronić tradycję, zdrowie i przyrodę, rozwijać demokrację w której słabszy jest chroniony przez solidarną większość. Sprzeciwiamy się absurdom oraz działaniom, które godzą w zdrowy rozsądek, zdrowie obywateli, dewastują krajobraz i przyrodę.
Będziemy się cieszyć, jeśli przy tym dostarczymy Wam nieco radości.
Działamy na rzecz zrównoważonego
i bezpiecznego rozwoju regionów oraz budowy światłego społeczeństwa obywatelskiego.
Naszą pasją jest dostarczanie trudno dostępnych informacji, które umożliwią Wam skuteczne obywatelskie działanie. 

Stowarzyszenie Samorządność - jesteśmy polską organizacją pozarządową, nie nastawioną na zysk. Działamy na rzecz wzmocnienia i podniesienia skuteczności różnorodnych form działania społecznego na szczeblu lokalnym (gmina, powiat). W tym celu postanowiliśmy skorzystać z przysługujących nam praw i w maju 2005 r. powołaliśmy do życia Stowarzyszenie. Chcemy aby Stowarzyszenie przekształciło się w szeroki ruch społeczny skupiający w swoich szeregach mieszkańców Gminy Luzino czujących potrzebę zmian w szeroko rozumianym rozwoju naszej Małej Ojczyzny. Zainteresowanych przystąpieniem do Stowarzyszenia oraz potrzebujących z naszej strony wsparcia prosimy o kontakt : e-mail: stowarzyszenieluzino@wp.pl
Darmowe strony internetowe dla każdego